Integrated Systems Logistics logo
Integrated Systems Logistics logo

Nasz zespół

Anthony Franklin

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Franklin ukończył studia na Montclair State University. Od 2001 roku prowadził własną agencję brokerską zajmującą się ubezpieczeniami komercyjnymi, którą sprzedał w 2021 roku. Pan Franklin tworzył złożone programy ubezpieczeniowe obejmujące wszystko, od flot autobusów szkolnych po koncerty i wydarzenia sportowe. Zaprojektował programy ubezpieczeniowe i protokoły zarządzania ryzykiem dla projektów budowlanych, takich jak jednomiliardowa modernizacja United States Tennis Center w Queens w Nowym Jorku.

Pan Franklin nadzoruje bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w Integrated Systems Logistics. Ponadto współpracuje z Prezesem i Dyrektorem Operacyjnym przy tworzeniu programu bezpieczeństwa firmy. Pan Franklin jest również aktywny w innych dziedzinach, takich jak inwestycje w nieruchomości (od kupowania i wynajmowania mieszkań i magazynów po zakup ziemi w celu rozbudowy osiedli domów i magazynów). Pan Franklin jest mocno zaangażowany w działalność charytatywną wspierając osoby udzielające pierwszej pomocy.

Jacek Kowalczyk​

Prezes

Pan Kowalczyk ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, zdobywając tytuł magistra ekonomii. Swój dorobek wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego zdobył na przestrzeni osiemnastu lat pracy przy nowych instalacjach, modernizacjach i modyfikacjach systemów mechanicznych w zakładach motoryzacyjnych na całym świecie. Pomyślnie zorganizował i pełnił funkcję członka zespołów zarządzających projektami instalacyjnymi w Europie, Azji i Afryce.Pan Kowalczyk spędził ponad dwa lata w Stanach Zjednoczonych, zarządzając projektami instalacyjnymi w zakładach Volkswagen w Tennessee, Mercedes w Alabamie, Honda w Ohio i Tesla w Kalifornii. W trakcie swojej kariery Jacek pełnił również funkcje kierownicze w wielu projektach w Niemczech, na Słowacji, w Słowenii i w Republice Czeskiej. Unikalne umiejętności Pana Kowalczyka obejmują nie tylko ekspertyzę w zakresie zarządzania, ale także kontrolę kosztów, kontrolę jakości, wdrażanie protokołów bezpieczeństwa i zaangażowanie we wszystkie aspekty projektu od oferty, negocjacji zamówień, logistyki, wynajmu sprzętu, zatrudnienia i zasobów ludzkich, monitorowania postępów i terminów, do uruchomienia i ostatecznego udanego dostarczenia projektu klientowi. Oprócz ojczystego języka polskiego, Pan Kowalczyk biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim w rozmowach zarówno ogólnych, jak i technicznych.

James McCoole

Dyrektor Operacyjny

Pan McCoole ukończył Fordham University i pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego w firmie. W 2009 roku pan McCoole rozpoczął pracę jako konsultant i doradca polskiej firmy zajmującej się produkcją i instalacją systemów mechanicznych i urządzeń dla fabryk motoryzacyjnych. Następnie został prezesem i dyrektorem operacyjnym tej firmy. W tej roli nadzorował polskich i amerykańskich pracowników pracujących razem, począwszy od budowy fabryki Volkswagen w Chattanooga w stanie Tennessee w 2009 roku.Pan McCoole nadzorował również polskich i amerykańskich pracowników podczas rozbudowy fabryki Mercedes Benz w Vance w stanie Alabama, modernizacji fabryki montażowej Hondy w Liberty w stanie Ohio, budowy zakładu lakierniczego w Tesla w Fremont w Kalifornii, projektów w budynku montażowym i zakładzie lakierniczym w Tesla Giga Texas Plant oraz kilku innych projektów w Buffalo w stanie Nowy Jork, Los Angeles w Kalifornii i Reno w stanie Nevada. Pan McCoole będzie zarządzał i nadzorował program szkoleniowy, w ramach którego pracownicy europejscy będą szkolić pracowników amerykańskich.

Sebastian Tomasik

Wiceprezes i Manager Projektu

Pan Tomasik przynosi szeroki zakres doświadczeń do naszego zespołu. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie z tytułem magistra sztuki i jest artystą z wykształcenia. Ten talent, zestaw umiejętności, ciekawość i chęć „naprawiania rzeczy” skierowały go do branży budowlanej. Przez ponad dwadzieścia lat pan Tomasik zarządzał instalacją mechaniczną skomplikowanych systemów montażowych i malarskich z takimi firmami jak: ABB, BASF i BOSCH. Zdobył doświadczenie w dziedzinie malowania i systemów malarskich, a także instalacji i przenoszenia całych linii produkcyjnych.Pan Tomasik jest głęboko zainteresowany technologią PVD i opracował programy do powlekania różnych specyficznych powierzchni. Założył swoją własną firmę budowlaną. Biegle posługuje się językiem polskim i angielskim.

Alyse Iachio

Manager Finansowy

Pani Iachio uzyskała stopień licencjata w dziedzinie rachunkowości na Kean College of New Jersey. Ma dwadzieścia pięć lat doświadczenia w dziedzinie rachunkowości, finansów i administracji. Pani Iachio pełniła różne funkcje, od pracownika działu płac, przez starszego audytora, aż po menedżera rachunkowości.Pani Iachio będzie udzielała wsparcia zarządowi i stanowiła źródło informacji dla naszych pracowników i niezależnych kontrahentów. Będzie prowadzić księgi rachunkowe naszej firmy, monitorować i utrzymywać zgodność z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami. Skoncentruje się na utrzymywaniu silnych relacji z naszymi klientami i dostawcami. Pani Iachio będzie nadzorować nasze rozliczenia.

Karolina Tomasik

Dyrektor ds. Marketingu

Pani Tomasik uzyskała stopień magistra sztuki na Akademii Muzycznej w Krakowie i ukończyła Akademię Młodych Dyplomatów w Warszawie ze specjalizacją w służbie zagranicznej. Była kierownikiem produkcji, kierownikiem projektu i działała w różnych NGO’s.Pani Tomasik jest prezesem Fundacji Innopolis. Jako nasz Dyrektor ds. Marketingu, będzie nadzorować nasze działania promocyjne i reklamowe w celu zwiększenia sprzedaży i budowania świadomości marki. Będzie odpowiadać za opracowanie ogólnego planu marketingowego, zatwierdzanie kampanii i mierzenie zwrotu z inwestycji w różne metody reklamowe. Pani Tomasik mówi płynnie po polsku i angielsku.

Maxwell Murdoch

Koordynator ds. Bezpieczeństwa

Pan Murdoch ma 29 lat doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w zapobieganiu wypadkom na budowach. Posiada wiele certyfikatów OSHA oraz jest instruktorem PEC i instruktorem pierwszej pomocy i resuscytacji. W 1994 roku rozpoczął pracę jako Dyrektor i Przedstawiciel ds. Bezpieczeństwa w Baker Concrete.Od tamtego czasu pan Murdoch stał się Prezesem Wild Water Seafood LLC, gdzie wykorzystał wiedzę dotyczącą zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem zdobytą przez lata pracy, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo w całej organizacji. Jako Koordynator ds. Bezpieczeństwa, pan Murdoch będzie nadzorował monitorowanie obiektów i procesów pod kątem przestrzegania wytycznych OSHA poprzez nadzorowanie inspekcji, zalecanie działań naprawczych i przygotowywanie się do audytów i dochodzeń OSHA dotyczących  bezpieczeństwa.

Nichola DeSisto

Administracja

Pani DeSisto uzyskała dyplom z zarządzania w turystyce na Newbury College wraz z certyfikatem z Podstaw Prawa Pracowniczego. Przez ponad dwadzieścia lat pracowała na stanowiskach kierowniczych w Hyatt Hotels oraz jako asystentka prawnika w prywatnych kancelariach prawnych.

Pani DeSisto będzie odpowiadać za logistykę naszej firmy, w tym organizowanie podróży pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi dla naszego personelu, rezerwacje hoteli i apartamentów dla naszych pracowników, transport na place budowy oraz pomagać zarządowi w codziennych zadaniach organizacyjnych.